Ishiharan testi kannattaa uusia viiden vuoden välein

Vuonna 2023 julkaistun tutkimuksen mukaan Ishiharan värinäkötestikuvien värit vahingoittuvat ajan saatossa. Tutkimuksessa todetaan, että vuoden 1995 testien väreistä 70% oli voimakkaasti vahingoittuneita ja vuoden 2018 testeistä oli 5% väreistä vahingoittuneita.

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta riskeistä, joita voi esiintyä käytettäessä vanhentunutta tai vaurioitunutta värinäkötestiä, joka saattaa edelleen näyttää hyväkuntoiselta, mutta on ajan myötä vaurioitunut. Tutkimukseen voi tutustua lisää täältä.

Ishiharan testeissä ei tällä hetkellä ole valmistajan määrittelemää vanhentumisaikaa, mutta uuden tutkimuksen nojalla Kuomed suosittelee Ishiharan testin uusimista 5 vuoden välein.

Tutustu Ishiharan testiin täältä ja tilaa kuomed@kuomed.fi.

Ajankohtaista