Kontrastinäkötesti ajonäön tutkimukseen

Laadukkaalla LEA numerotestillä tutkitaan kontrastinäköä eli kykyä erottaa sävyjä toisistaan. Kontrastinäkö vaikuttaa hämäränäkemiseen ja heikkenee iän myötä. Kontrastinäön heikkeneminen vaikuttaa myös toiminnalliseen näköön, vaikka näöntarkkuus näöntarkkuutta mittaavalle testitaululle katsottaessa olisikin säilynyt samana.

Kontrastinäkö vaikuttaa myös ajonäköön eli siihen, kuinka hyvin näemme aamu- ja iltahämärällä ajaessa.

LEA kontrastinäkötesti soveltuu hyvin ajonäön matalakontrastin tutkimukseen. Testissä on viisi testitaulua viidellä eri kontrastitasolla. Testikuviot ovat ensin tummia ja vaalenevat asteittain testin edetessä.

Tutustu kontrastinäkötesteihin lisää täältä.

Ajankohtaista