Stephens Capsulorhexis atulat Utrata

Lisätiedot:

Anatominen atula kaihikirurgiaan. Capsulorhexis atula.

Pyöreä kahva.

Pituus 104 mm.