MDT AK-1 konvergenssin harjoittelulaite

Lisätiedot:

Lääkinnällinen laite konvergenssin eli silmän sisäänkääntymiskyvyn harjoittamiseen.

Silmien kykyä konvergoida mitataan testillä, jossa potilas katsoo testikuviota, jota liikutetaan hiljalleen lähemmäksi silmiä.

AK-1 konvergenssi harjoittelulaitteessa on liikkuva Archimedes-spiraali, jonka kautta saadaan vahva konvergenssiärsyke. Pyörivä spiraali helpottaa keskittymistä lähenevän pisteen katsomiseen.

Laitetta voidaan käyttää silmän lihaksia vahvistavien ortoptisien harjoitteiden tukena sekä ennen ja jälkeen leikkauksen.