PMS vitreoretinaaliset atulat

Lisätiedot:

Vitreoretinaaliset silmäatulat. Soveltuu mm. verkkokalvon käsittelyyn ja kuorintaan.

Titaaninen kevyt kahva.

Kärki 23GA , 0.65 mm. Mahtuu  23GA/ 0.65 mm trokaarin läpi.

Kaksi eri tarttumapintaa: end gripping ja ILM.